190208 Mer av samma är inte bra

“Jobben och kampen mot högerextremismen blir EU-valets viktigaste frågor menar EU-ministern Hans Dahlgren” Nyhetssajten Europaportalen

Självporträtt i svartvitt. Luggen täcker för ansiktet delvis, långt hår.
Jag är inte din vanliga politiker. Foto: Jon Klarström

Jag tror Hans Dahlgren har rätt i det han säger. Men jag hävdar att mer av samma politik som satt oss i vår nuvarande politiska landskap inte är lösningen. För varje gång vi förfasas över nationalistiska och separatistiska framgångar i Europa och även i Sverige, så tycks varje försök att mota Olle i grind bara öka på krafterna som politikerna försöker motverka.

Varför?

“Varje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest utsatta”
Gandhi

Gammal visdom som ingen än förstår kan man tro. Reaktioner i ett samhälle utgår alltid från något, och något har alltså givit oss reaktionen med Brexit, högerextrema politiska framgångar och ökade klyftor. Vad är detta något?

Jag har gått från EU-skeptiker till reformistisk federalist. Detta kom i insikten om den globaliserade världen som är här. Det går inte att backa och tro vi kan återfå svunnen tid.

Ett splittrat Europa är av godo för USA, Ryssland och Kina. EU idag, utgår inte från folket utan är snarare en plats dit man skickar en del überpolitiker till ministerrådet och ett gäng politiker man vill gömma och glömma till EU-parlamentet. Ingen av dem verkar försöka engagera folket mellan valen. Givetvis så finns det ledamöter som är duktiga på att hålla kontakten via sociala medier, men generella känslan verkar ändå vara så som jag beskrev. 

Att rösta för att värja sig mot högerextrema vindar är inte av ondo, men jag tror inte det går att göra utan att reformera den ekonomiska politiken så att vi börjar känna oss samhöriga med EU, vi alla människor i de olika medlemsstaterna. Jag har funktionshinderpolitiken som min stora fråga jag vill driva, och jag ser att den frågan gång efter annan är osynlig i relation till frågor om ekonomi och frihandel. 

Så länge vi bara konstaterar att det politiska landskapet med tilltagande högervindar är vad det är, och protesterar med att antagonisera en stor grupp människor i vår värld, så blir vindarna snart en storm. Och bygger vi inget vindskydd så får vi hoppa ner och skydda oss i närmsta grop och hoppas på det bästa.

Jag är Socialliberal och anser varje individ räknas i vår värld. Men individerna utgör tillsammans ett samhälle. Det ena finns inte utan det andra och vi tillsammans måste driva världen till en bättre plats för oss alla. Högtravande men sant.

Rösta på mig som om det fanns en morgondag!

/Jon Klarström

Källor:
https://www.europaportalen.se/2019/02/eu-ministern-spar-hogre-svenskt-valdeltagande